hươu cao cổ

khủng long

hươu cao cổ

hươu cao cổ

hươu cao cổ

dạ quang

đèn

đèn

khủng long xương