.


Vật dụng trang trí Decor; Đồ Chơi; ...

Đây là nơi để mấy bồ chọn những vật dụng trang trí chuồng nuôi thỏa sức sáng tạo.

Để bé hamster của mình có nhà đẹp mà chủ của nó cũng nở mặt nở mày vì gu thẩm mỹ quá chất lượng <3

TẦNG LỬNG

Giúp cơ nới thêm không gian bên trên cho bé.

Tầng lửng vuông - 85k

Tầng lửng vuông - 85k

Tầng lửng vuông - 85k

Tầng lửng vuông - 85k

Tầng lửng vuông - 85k

Tầng lửng vuông - 85k

Tầng lửng dài - 85k

Tầng lửng dài - 85k

Tầng lửng dài - 85k

Tầng lửng dài - 85k

Tầng lửng chữ "L" - 120k

Tầng lửng chữ "L" - 120k

Tầng lửng chữ "L" - 120k

Tầng lửng chữ "L" - 120k

Tầng lửng chữ nhật nhỏ - 90k

Tầng lửng chữ nhật nhỏ - 90k

Tầng lửng chữ nhật nhỏ - 90k

Tầng lửng chữ nhật nhỏ - 90k

Tầng lửng chữ nhật lớn - 120k

Tầng lửng chữ nhật lớn - 120k

Tầng lửng chữ nhật lớn - 120k

Bàn gỗ lượn + thang - 225k

Bàn gỗ lượn + thang - 225k

Bàn gỗ lượn + thang - 225k

Bàn gỗ lượn + thang - 225k

Bàn gỗ lượn + thang - 225k

Bàn gỗ lượn + thang - 225k

Bàn gỗ lượn + thang - 225k

Bàn gỗ lượn + thang - 225k

Thang lẻ 100k

Thang lẻ 100k

Thang lẻ 100k

Thang lẻ 100k

Hầm gỗ lượn - 140k

Hầm gỗ lượn - 140k

Bệ tam giác - 35k

Bệ tam giác - 35k

Bệ tam giác - 35k

Bệ tam giác - 35k

Bậc thang gỗ xốp - 10k

Bậc thang gỗ xốp - 10k

Bậc thang gỗ xốp - 10k

Bậc thang gỗ xốp - 10k

Bậc thang gỗ xốp minions - 12k/bậc

Bậc thang gỗ xốp minions - 12k/bậc

Bậc thang gỗ xốp minions - 12k/bậc

Bậc thang gỗ xốp minions - 12k/bậc

Bậc thang gỗ xốp Đô Rê Mon - Doraemon - 12k/bậc

Bậc thang gỗ xốp Đô Rê Mon - Doraemon - 12k/bậc

Bậc thang gỗ xốp Đô Rê Mon - Doraemon - 12k/bậc

Bậc thang gỗ xốp Đô Rê Mon - Doraemon - 12k/bậc

Bệ cá nâng chuồng - 30k

Bệ cá nâng chuồng - 30k

Bệ cá nâng chuồng - 30k

Bệ cá nâng chuồng - 30k

Bệ cá nâng chuồng - 30k

Bệ Heo nâng chuồng - 30k

Bệ Heo nâng chuồng - 30k

Bệ Heo nâng chuồng - 30k

Thang uốn gỗ 12cm*không sơn màu

20cm-66k

30cm-99k

40cm-132k

50cm-165k

60cm-198k

Thang uốn gỗ 12cm*không sơn màu

20cm-66k

30cm-99k

40cm-132k

50cm-165k

60cm-198k

Thang uốn gỗ 12cm*không sơn màu

20cm-66k

30cm-99k

40cm-132k

50cm-165k

60cm-198k

Thang uốn gỗ 12cm*không sơn màu

20cm-66k

30cm-99k

40cm-132k

50cm-165k

60cm-198k

Thang gỗ cụm tròn - 45k

Thang gỗ cụm tròn - 45k

Thang gỗ cụm tròn - 45k

Thang gỗ lẻ - 110k

Cầu tuột voi gỗ - 135k

SHOPEE