Nhím

Cách nuôi: đơn giản lắm luôn\

Lót chuồng: dùng mùn cưa, gỗ nén, giấy, cát buddy,...

Thức ăn chính: hạt đạm của mèo, sâu, cá sợi, hạt trái cây,...

Từ 250k - 350k

Từ 250k - 350k

Từ 250k - 350k

Từ 250k - 350k