Nhà Tắm

Hamster là loài sống rất sạch sẽ, nên rất cần chổ để đi vệ sinh, tắm rửa thơm tho . Đặt nhà tắm trong chuồng sẽ giúp bé tự tắm, vệ sinh và cũng đảm bảo chuồng nuôi được sạch sẽ, thơm tho.

À!! Hamster không tắm nước nếu không thật sự cấp bách nhé mấy bồ.

Nhà tắm nhựa nhỏ - 25k

Nhà tắm nhựa nhỏ - 25k

Nhà tắm nhựa nhỏ - 25k

Nhà tắm ếch mica nhỏ - 30k

Nhà tắm ếch mica nhỏ - 30k

Nhà tắm nhựa lớn - 35k

Nhà tắm nhựa lớn - 35k

Nhà tắm Gấu Bự - 40k

Nhà tắm cửa lật - 45k

Nhà tắm cửa lật - 45k

Nhà tắm cửa lật - 45k

Nhà tắm cửa lật - 45k

Nhà tắm 2 cửa - 45k

Nhà tắm hoa sen có đai gắn chuồng - 85k

Nhà tắm hoa sen có đai gắn chuồng - 85k

Nhà tắm hoa sen có đai gắn chuồng - 85k

Nhà tắm Gấu Mica

Nhỏ 13cm - 62k

Vừa 14cm - 70k

Lớn 16cm - 85k

Nhà tắm Gấu Mica

Nhỏ 13cm - 62k

Vừa 14cm - 70k

Lớn 16cm - 85k

Nhà tắm Gấu Mica

Nhỏ 13cm - 62k

Vừa 14cm - 70k

Lớn 16cm - 85k

Nhà tắm Gấu Mica

Nhỏ 13cm - 62k

Vừa 14cm - 70k

Lớn 16cm - 85k

Nhà tắm Mèo Mica

Nhỏ 10cm - 60k

Vừa 12cm - 75k

Lớn 14cm - 95k

Nhà tắm Mèo Mica

Nhỏ 10cm - 60k

Vừa 12cm - 75k

Lớn 14cm - 95k

Nhà tắm Mèo Mica

Nhỏ 10cm - 60k

Vừa 12cm - 75k

Lớn 14cm - 95k

Nhà tắm Chữ Nhật Mica

Nhỏ 15*10cm - 60k

Lớn 21*15.5cm - 86k

Nhà tắm Chữ Nhật Mica

Nhỏ 15*10cm - 60k

Lớn 21*15.5cm - 86k

Nhà tắm Tam Giác Lớn - 96k

Nhà tắm Công Chúa - 65k

Nhà tắm Công Chúa - 65k

Nhà tắm Công Chúa Trong Suốt - 80k

Nhà tắm Gắn Ngoài (Có đai vặn) - 75k

Nhà tắm Gắn Ngoài (Có đai vặn) - 75k

Nhà tắm Gắn Ngoài (Có đai vặn) - 75k

Hộp tắm vuôn lớn - 85k

Nhà tắm Thỏ Gỗ - 125k

Nhà tắm Thỏ Gỗ - 125k

Nhà tắm Thỏ Gỗ - 125k

Nhà tắm Thỏ Gỗ - 125k