Sóc chuột/Dormouse

Thân giống chuột, đuôi giống sóc bông --> SÓC CHUỘT

Cách nuôi: Khá đơn giản, tương tự nuôi chuột hamster.

Lót chuồng: giấy, cát buddy, mùn,...

Thức ăn: ngũ cốc, trái cây, đạm động vật thực vật,... nói chung dễ, ăn tạp

Từ 400k - 600k

Từ 400k - 600k

Từ 400k - 600k

Từ 400k - 600k