Túi Mang Du lịch

Hộp Nhựa - 25k

Hộp Nhựa - 25k

Lồng UFO - 220k

Lồng UFO - 220k

Xách tay chữ nhật - 125k (hết)

Xách tay hello kitty - 115k

Túi Heo Nhựa - 185k

Túi Heo Nhựa - 185k

Xách tay vòm cao cấp - 240k

Xách tay vòm cao cấp - 240k

Xách tay vòm cao cấp - 240k

Xách tay vải vuông - 115k

Xách tay vải vuông - 115k

Xách tay vải - 115k

Xách tay vải - 115k

TÚI MANG LEN NHÀ LÀM

Túi Bò Sữa Dây Mang - 175k

Túi Bò Sữa Dây Mang - 175k

Túi Bò Sữa Dây Mang - 175k

Túi Bò Sữa Dây Mang - 175k

Túi Bò Sữa Dây Mang - 175k

Túi Bò Sữa Dây Mang - 175k

Túi Bò Sữa Dây Mang - 175k

Túi Bò Sữa Dây Mang - 175k

Túi Bò Sữa Dây Mang - 175k

Túi Bò Sữa Dây Mang - 175k

Túi Bò Sữa Dây Mang - 175k

Túi Bò Sữa Dây Mang - 175k

Túi Mặt Gấu Dây Mang - 175k

Túi Mặt Gấu Dây Mang - 175k

Túi Mặt Gấu Dây Mang - 175k

Túi Mặt Gấu Dây Mang - 175k

Túi Mặt Gấu Dây Mang - 175k

Túi Mặt Gấu Dây Mang - 175k

Túi Mặt Gấu Dây Mang - 175k

Túi Mặt Gấu Dây Mang - 175k

Túi Đơn Giản - 175k

Túi Tua Rua - 175k

Túi Caro - 175k

Túi Xách Tay Cherry - 175k

Túi Tua Rua Tay Ngắn - 175k

Túi Xám - 175k

DÂY LEN ĐA NĂNG 

(Móc khóa, phụ kiện túi, đánh dấu trang sách)

Dây len đan nhiều mẫu

Dây len đan Dâu Tây - 25k

Dây len đan Cà Rốt - 25k

Dây len đan Vịt Con - 25k

Dây len đan Bắp ngon - 25k

Dây len Cam vàng - 25k