Chén sứ gấu lớn - 75k

Chén sứ ếch lớn - 75k

Chén sứ vịt lớn - 75k

Chén sứ dâu lớn - 70k

Chén sứ bơ lớn - 70k

Chén sứ dưa lớn - 70k

Chén sứ cam lớn - 70k

Chén sứ chanh lớn - 70k

Chén sứ mèo lớn - 70k

Chén sứ thơm to - 70k

Chén sứ cà rốt to - 70k