Nhà ngủ

Hamster dành rất nhiều thời gian để ngủ, tập tính của các bé là thức đêm, ngủ ngày

Vì vậy rất cần có một nơi cho bé chui vào để đảm bảo giấc ngủ ngon lành.

NHÀ NGỦ GỖ ĐỦ MẪU

(Đây là hàng handmade nên đôi lúc có một vài sai sót mong mấy bồ hết sức thông cảm nhe)

Nhà ngủ gỗ rẻ - 30k

Nhà ngủ gỗ rẻ - 30k

Nhà ngủ gỗ rẻ - 30k

Nhà ngủ gỗ rẻ - 30k

Nhà ngủ gỗ rẻ - 30k

Nhà ngủ gỗ rẻ - 30k

Nhà ngủ gỗ rẻ - 30k

Nhà ngủ gỗ rẻ - 30k

Nhà ngủ gỗ rẻ - 30k

Nhà cà rốt gỗ - 90k

Nhà xương rồng gỗ - 90k

Nhà cừu trắng gỗ - 90k

Nhà cừu hồng gỗ - 84k

Nhà hạt dẻ gỗ - 80k

Nhà MÈO BỤNG BÉO gỗ - 90k

Nhà CÁ SẤU CƯỜI gỗ - 250k

Nhà CÁ SẤU NGỦ gỗ - 250k

Hầm gỗ chữ L nhỏ - 200k

Hầm gỗ chữ L nhỏ - 200k

Hầm gỗ chữ L nhỏ - 200k

Hầm gỗ NÚI NON - 230k

Nhà rơm - 30k

Nhà rơm - 30k