Tuổi thọ của Hamster trung bình từ 1,5 năm đến 3 năm, nếu được ở môi trường tốt bé có thể thọ đến 4 hay 5 năm.

Vì dòng đời của bé ngắn nên trong khoảng thời gian ở bên, làm bạn với Sen, mong Sen luôn dành thật nhiều tình yêu và đảm bảo môi trường sống tốt nhất có thể cho bé nheng!!


Hiện tại, bên Ủn Ĩn nhà mình tập trung 02 dòng chính là Winter White à Bear, vì 02 dòng này hiền, quấn chủ, phù hợp với đa số các bạn nuôi, nhất là các bạn nhỏ.

DÒNG HAMSTER BEAR (GẤU)

Đặc điểm: Lớn con nhất trong các dòng hamster, mặt ngáo ngáo, hay làm nhiều trò, lớn con nên dễ mặc đồ, đeo dây dắt. Dòng này yêu cầu chuồng, đồ chơi và vật dụng size lớn do bé lớn con.