LÓT CHUỒNG, CÁT TẮM

Lưu ý nho nhỏ: 

Cát Tắm 

Tụi mình bỏ cát tắmnhà tắm đặt vào chuồng cho bé tự tắm, đi vệ sinh hoặc lấy rưới lên người tắm cho bé

Cát tắm thường 1kg - 20k

Cát tắm thường 1kg - 20k

Cát tắm Alice

500g - 20k

1kg - 33k

Cát tắm Jolly

500g - 20k

1kg - 33k

Cát tắm Jolly

500g - 20k

1kg - 33k

Cát tắm Jolly

500g - 20k

1kg - 33k

Cát tắm Jolly

500g - 20k

1kg - 33k

Cát tắm Jolly

500g - 20k

1kg - 33k

LÓT CHUỒNG

Cát buddy trắng 1kg - 30k

Cát buddy nâu 1kg - 30k

Mùn 500g - 20k

Mùn 1kg - 30k

Gói chiết cát tuyết - 20k

Gói chiết giấy các hãng (Happy, Jonsanty, Chipsi, Pet time,...) - 20k

Gói chiết giấy các hãng (Happy, Jonsanty, Chipsi, Pet time,...) - 20k

Gói chiết gòn Jolly - 20k

Gói gòn 7 màu nhỏ - 15k

Gói gòn 7 màu lớn - 30k

Gòn 7 màu Alice - 40k

Gòn Jolly - 30k

Mùn Cưa Chipsi

(Tạm hết hàng)

Cùi bắp lót chuồng - 20k

Gói chiết giấy vi sinh - 30k

Gói chiết giấy hoa MO'S - 20k

Gỗ nén 1kg - 15k

Cát Buddy nâu 7.5kg - 165k

Lót chuồng viên nén đậu nành

500g - 28k

1kg - 55k

Gói chiết giấy hoa MO'S - 20k

Nén đậu nành 6L (2.3kg) - 105k

Nén đậu nành 6L (2.3kg) - 105k

Nén đậu nành 6L (2.3kg) - 105k

Nén đậu nành 6L (2.3kg) - 105k

Giấy Jonsanty 400g - 115k

Giấy Jonsanty 400g - 115k

Giấy Jonsanty 400g - 115k

Giấy Jonsanty 400g - 115k

Giấy Bucatstate 1kg - 115k

Giấy Bucatstate 1kg - 115k

Giấy Bucatstate 1kg - 115k

Giấy Nhật 4.1L - 130k

Giấy Nhật 4.1L - 130k

Giấy Nhật 4.1L - 130k

Giấy Nhật 4.1L - 130k

Giấy Cozy 450g - 130k

Giấy Cozy 450g - 130k

Giấy Chipsi 375g - 130k

Giấy Chipsi 865g - 230k

Giấy nén Bucatstate 1kg - 165k

Giấy nén Bucatstate 1kg - 165k

Giấy nén Bucatstate 1kg - 165k

Giấy nén Bucatstate 1kg - 165k

Giấy MO'S 900g - 330k

Giấy MO'S 900g - 330k

Giấy MO'S 900g - 330k

Giấy MO'S 900g - 330k

Giấy MO'S 900g - 330k

Giấy MO'S 900g - 330k

Giấy MO'S 900g - 330k

Giấy MO'S 900g - 330k