Bọ Ú/ Chuột Lang/ Guinea Pig 

Thân hình mủm mĩm dễ thương, dễ chăm sóc

Cách nuôi quá dễ:

Bọ ú Cali (400k - 600k)

(mũi, tai, chân màu đậm hoặc màu đen)

Bọ ú Cali (400k - 600k)

(mũi, tai, chân màu đậm hoặc màu đen)

Bọ ú Cali (400k - 600k)

(mũi, tai, chân màu đậm hoặc màu đen)

Bọ ú Cali (400k - 600k)

(mũi, tai, chân màu đậm hoặc màu đen)

Bọ ú Ame (400k - 600k)

bộ lông ngắn, mặt ngắn, tai cụp, không có xoáy, bộ lông suông mượt 

Bọ ú Ame (400k - 600k)

bộ lông ngắn, mặt ngắn, tai cụp, không có xoáy, bộ lông suông mượt 

Bọ ú Ame (400k - 600k)

bộ lông ngắn, mặt ngắn, tai cụp, không có xoáy, bộ lông suông mượt 

Bọ ú Ame (400k - 600k)

bộ lông ngắn, mặt ngắn, tai cụp, không có xoáy, bộ lông suông mượt 

Bọ ú Ame (400k - 600k)

bộ lông ngắn, mặt ngắn, tai cụp, không có xoáy, bộ lông suông mượt 

Bọ ú Ame (400k - 600k)

bộ lông ngắn, mặt ngắn, tai cụp, không có xoáy, bộ lông suông mượt 

Bọ ú Ame (400k - 600k)

bộ lông ngắn, mặt ngắn, tai cụp, không có xoáy, bộ lông suông mượt 

Bọ ú Crested (400k - 600k)

Có xoáy trên đầu

Bọ ú Crested (400k - 600k)

Có xoáy trên đầu

Bọ ú Crested (400k - 600k)

Có xoáy trên đầu

Bọ ú Crested (400k - 600k)

Có xoáy trên đầu

Bọ ú Crested (400k - 600k)

Có xoáy trên đầu

Bọ ú Cừu (400k - 600k)

Lông xoăn

Bọ ú Cừu (400k - 600k)

Lông xoăn