* Cách chọn vỏ cho bé ốc của bạn:

+ Lấy thước đo miệng vỏ ốc mà bé ốc mượn hồn của bạn.

+ Chọn size vỏ bằng hoặc nhỉn hơn size ốc hiện tại của bạn một tý.


* Combo chọn vỏ ốc ngẫu nhiên và vật dụng trang trí kèm theo

Combo ~1cm - 1.5cm

(6 vỏ nhỏ + đồ trang trí)

15k

Combo ~1cm - 1.5cm

(6 vỏ nhỏ + đồ trang trí)

15k

Combo ~1,5cm - 2cm

(5 vỏ + đồ trang trí)

30k

Combo ~1,5cm - 2cm

(5 vỏ + đồ trang trí)

30k