Nhà ngủ

Hamster dành rất nhiều thời gian để ngủ, tập tính của các bé là thức đêm, ngủ ngày

Vì vậy rất cần có một nơi cho bé chui vào để đảm bảo giấc ngủ ngon lành.

Nhà Chuột Mica - 40k

Nhà Chuột Mica - 40k

Nhà Chuột Mica - 40k

Nhà Chuột Mica - 40k

Nhà TIvi Nhựa - 55k

Nhà TIvi Nhựa - 55k

Nhà Trứng Nhựa - 25k

Nhà ngủ xe buýt nhựa - 125k